opdracht / assignment

opdracht / assignment Theory and Actuality of Media Art 2017-18:

de opdracht bestaat uit twee delen:

1.
maak een imaginair kunstwerk in relatie tot een of meer van de media kunst geschiedenissen die zijn behandeld in de lessen

een imaginair kunstwerk heeft geen beperkingen in tijd, geld, ruimte, technologie, ethiek, etc.

een imaginair kunstwerk kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van:
- een papieren plan voor een kunstwerk
(beschrijving van concept, fysieke beschrijving van het werk, beschrijving van de publiekservaring, benodigdheden, werkproces, evt. budget)
- videodocumentatie van een kunstwerk
- een model van een kunstwerk: schaalmodel, interactiemodel, denkmodel, verdienmodel
- een prototype, of ‘proof of concept’ van een kunstwerk
- etc.

2.
schrijf een tekst van 2 tot 4 kantjes A4 waarin je het concept van je imaginaire kunstwerk beschrijft en een verbinding maakt naar een van de media kunst geschiedenissen die zijn behandeld in de lessen. Gebruik en verwijs op zijn minst naar drie verschillende bronnen.

De deadline voor deze opdracht is 28 Maart. Dingen die niet via mail of web gestuurd of getoond kunnen worden, kunnen worden gedemonstreerd of getoond op Vrijdag 30 Maart.

the assignment consists of two parts:

1.
make an imaginary work of art in relation to one or more of the media art histories that were discussed in the lessons.
An imaginary work of art has no limitations in time, money, space, technology, ethics, etc.
An imaginary work of art can for instance take the form of:
- a proposal for a work of art
(description of concept, fysical description of the work, description of the experience of the audience, things that are necessary for realisation, description of working process, sketches, perhaps a budget)
- video documentation of a work of art
- a model for a work of art: scale model, interaction model, conceptual model, business model
- a prototype or ‘proof of concept’ for a work of art
- etc.

2.
write a text of 2 to 4 pages A4 in which you describe the concept of your imaginary work of art and make a connection with one or more of the media art histories that were presented in the lessons. Use and reference at least three sources.

The deadline for the assignment is March 28. Things that can not be sent or shown via the internet can be demonstrated or shown on Friday the 30th of March.